Levinneeseen rintasyöpään sairastunut ja hänen lääkärinsä
Levinneeseen rintasyöpään sairastunut ja hänen lääkärinsä

Lyhyesti levinneestä rintasyövästä

Levinnyt eli metastasoitunut rintasyöpä tarkoittaa rinnasta muualle kehoon levinnyttä syöpää. Joskus puhutaan levinneisyysasteen IV rintasyövästä.

Levinnyttä rintasyöpää ei voida pysyvästi parantaa, mutta hoitovaihtoehdot ovat lisääntyneet ja yhä useampi elää rintasyövän kanssa melko normaalia arkea huomattavan pitkään. Hoidon tavoitteena on hidastaa syövän etenemistä, vähentää sairaudesta aiheutuvia oireita ja kohentaa yleisvointia ja elämänlaatua.

Levinneeseen rintasyöpään sairastuu lähes 1 000 suomalaista naista joka vuosi. Myös mies voi sairastua rintasyöpään, vaikkakin tämä on huomattavasti harvinaisempaa.

Diagnoosina levinnyt rintasyöpä

Levinneeseen rintasyöpään sairastuminen aiheuttaa usein tunnemyrskyn. Moni on kertonut olleensa ensisijaisesti huolissaan siitä, miten sairaus vaikuttaa muihin perheenjäseniin tai läheisiin. Omien moninaisten tunteiden – kuten pelon, ahdistuksen, masennuksen tai tulevaisuutta koskevan epävarmuuden – käsittely voi jäädä varjoon.

Rintasyöpään sairastunut etsimässä tietoa sairaudestaan

Tukea vaikeassa tilanteessa

Tieto syövän leviämisestä saa usein aikaan kriisin, josta ylipääseminen vie oman aikansa. Sairastumisen hetkellä on tärkeää tietää, ettei kenenkään tarvitse jäädä uuteen tilanteeseen yksin.

Läheisten tuki ja terveydenhuollon ammattilaisten apu ovat molemmat tärkeitä. Saatavilla on myös neuvonta- ja tukipalveluja niitä tarvitseville – niin sairastuneille kuin heidän läheisilleen. Nämä voivat auttaa selviytymään arjesta sairauden kanssa.

Palvelut vaihtelevat paikkakunnittain, mutta varmuudella läheltä löytyvät syövän hoitoon erikoistuneiden ammattilaisten lisäksi sosiaalityöntekijöitä ja kuntoutusohjaajia, samoin potilasyhdistys, josta voi kysyä muun muassa vertaistukea. Vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien keskinäistä tunteiden ja kokemusten jakamista.

Rintasyöpään sairastunut etsimässä tietoa sairaudestaan
Syövän merkkien ja oireiden etsiminen
Syövän merkkien ja oireiden etsiminen

Lisätietoa

Syövästä on saatavilla paljon tietoa – sekä painetussa muodossa että internetissä. Kaikki tieto ei kuitenkaan ole oikeaa tai ajan tasalla. Suomeksi luotettavaa tietoa syövästä voi saada muun muassa Syöpäjärjestöiltä. Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen ja maksuton neuvontapalvelu on tarkoitettu syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä muille, joita syöpään liittyvät asiat mietityttävät. Syöpäjärjestöt ylläpitävät sivustoa www.kaikkisyovasta.fi.

Luotettavista tietolähteistä voi aina kysyä myös terveydenhuollon ammattilaisilta.

EmotionSpace-palvelua ylläpitää Pfizer Oy, joka vastaa myös seuraavista palveluista:

- Minun oppaani levinneestä rintasyövästä – opas (saatavilla useimpien hoitoyksiköiden kautta tai Rintasyöpäyhdistyksestä)

- www.minuntarinani.fi

- www.terveydentukena.fi

Pfizer – levinneeseen rintasyöpään sairastuneiden tukena

Pfizer Onkologia

EmotionSpace-palvelua ylläpitää Pfizer Oy.

Pfizerin tavoitteena on parantaa syöpää sairastavien tulevaisuudennäkymiä. Tunnistamalla ja ymmärtämällä vieläkin tarkemmin eri syöpätauteja löydämme entistä parempia lääkehoitoja. Haluamme ne myös suomalaisten potilaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tinkimättömänä päämääränämme on auttaa yhä useampia syöpää sairastavia elämään täyttä elämää ja tavoittelemaan omia unelmiaan.

Lisätietoa Pfizerista saat osoitteessa www.pfizer.fi